Ravikindlustus juhatuse liikmena – korduma kippuvad küsimused

Alustava ettevõtja jaoks on üheks oluliseks teemaks ravikindlustus. Pea igal ettevõtjal on küsimusi juhatuse liikme ravikindlustuse erisuste kohta.

“1. jaanuarist 2016 muutusid ravikindlustuse seaduse sätteid, mis reguleerivad juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusseadusliku lepingu alusel töö- ja teenustasusid saava isiku kindlustuskaitse tingimusi. Neile kehtib ravikindlustuskaitse süsteem, mille kohaselt kindlustuskaitse algus ja peatamine on seotud TSD deklaratsiooni esitamisega Maksu- ja Tolliametile, kusjuures kindlustuskaitse saamiseks peab olema isiku eest deklareeritud sotsiaalmaksu ühes kuus vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2017. aastal on kuumäär 430 eurot).

Kindlustuskaitse tekib peale TSD esitamist ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamiseks ei ole täidetud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmine. Nimetatud kindlustusliigi puhul ei kohaldata enam 14 päevast ooteaega ega 2 kuulist garantiiaega nagu töölepinguga töötajate puhul. Kindlustuskaitse ei peatu ajal, millal isikul on õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist (näiteks haigushüvitist, sünnitushüvitist jne).

Ravikindlustuse tekkimine

Maksukorralduse seadusest tulenevalt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima Maksu- ja Tolliametis. Tööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastatakse haigekassale töötamise registrist.

Mis see tähendab?

Näiteks.

Alustasid juhatuse liikmena tööd oma ettevõttes 01.06.2017.a. ja teed vastava kande Maksu- ja Tolliametis töötajate registris. Juuni eest deklareerid juhatuse liikme tasu hiljemalt 10.07.2017.a. (juhul kui tegid ka väljamakse nt juuni viimasel päeval). Võid ka seda teha varem nt 1.07.2017, kuid ravikindlustuskaitse tekib alates 11.07.2017.a. ja kehtib 1+1 kuu ehk 10.09.2017.a.-ni. Juhul kui esitad 10.08.2017.a. juuli kohta TSD (Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse) deklaratsiooni, siis pikeneb automaatselt ravikindlustus jälle 1 +1 kuu.

Seega kui inimene lahkub palgatöölt siis tal on veel peale töölepingu lõppu ravikindlustus 2 kuud. Kuid kui ta nt kohe ei registreeri end enda ettevõttesse tööle juhatuse liikmena, ja teeb seda järgneval kuul, siis ta peab kindlasti arvestama et tal puudub kolmandal kuul 10 kalendripäeva ravikindlustuskaitse.

Allikas: Eesti Haigekassa